Popularizační činnost – zpracování průvodců po památkách a muzeálních expozic z oblasti regionálních dějin, umění a památek.
Průvodce po městských památkových rezervacích či jednotlivých památkových objektech
– zajišťujeme text i odpovídající grafickou úpravu materiálu pro tisk.
Příprava regionálních expozic a výstav s historickou či uměleckohistorickou tématikou
– zajišťujeme scénář expozice i grafickou úpravu panelů či koordinaci vzniku expozice